IKI GRUODŽIO 20 LIKO:

Nuostatai

I. BENDROJI DALIS

VšĮ „Tarptautinis maratonas“  2020 m. gruodžio 20 d. rengia „EUROVAISTINĖS Kalėdinį bėgimą“. Bėgimas planuojamas vykdyti įprastine tvarka. Vis dėl to, priklausomai nuo valstybėje esančios situacijos ir apribojimų viešiems renginiams, renginio formatas gali būti pakeistas į virtualų. Virtualus bėgimas tai bėgimo renginio formatas, kurio metu dalyviai bėga individualiai savo pasirinktoje lokacijoje, o bėgimo rezultatai fiksuojami programėle ar išmaniuoju laikrodžiu. Papildomos virtualaus renginio taisyklės bus nurodytos tuo atveju, jei toks formatas įvyks.

II. NUOTOLIAI

Renginio metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

12 km

6 km

3 km

0,3 km „Nykštukų bėgimo“

III. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

2020 m. gruodžio 20 d., Vilniuje

10.00 val. 12 km startas;

12.00 val. 6 km startas;

13.15 val. Nykštukų bėgimo (300m) startas 2-6 m. amžiaus grupė

13.30 val. Nykštukų bėgimo (300m) startas 7-12 m. amžiaus grupė

13.45 val 3 km startas;

IV. LAIKO LIMITAS

1. 12 km – 1 val. 30 min.

2. 6 km – 1 val.

3. 3 km – 30 min.

V. DALYVIAI

 1. Varžybose gali bėgti visi dalyvio kortelę užpildę, sveikatą pasitikrinę bei tai registracijos metu patvirtinę dalyviai. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, nieko neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią riziką (įskaitant sveikatos sutrikimus, kt.) bei įsipareigoja dėl to renginio organizatoriams nereikšti jokių pretenzijų. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
 2. Kiekvienas „Eurovaistinės Kalėdinio bėgimo“ dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 3. Dalyvis savo registracija patvirtina, jog jo pasiekti rezultatai bus skelbiami viešai renginio puslapyje.
 4. Registruodamasis dalyvis pasirenka ir patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ „Tarptautinis maratonas“ organizuojamais renginiais.
 5. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Dalyvis gali keisti registracijos metu pasirinktą distanciją bei asmeninę informaciją (vardą, pavardę, klubo / komandos pavadinimą ar bet kurią kitą). Vienkartinis keitimo mokestis – 5 eur. Keičiant distanciją į didesnę taip pat turi būti sumokamas skirtumas tarp sumokėtos sumos ir pasirinktos distancijos registracijos mokesčio keitimo dieną. Duomenų keitimas galimas iki gruodžio 11 d. 18:00.
 3. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu info@kaledinisbegimas.lt, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą bei norimus pakeisti duomenis. Įmonės rekvizitai:

VšĮ „Tarptautinis maratonas“

Savanorių pr. 22 (301-2 kab.), Vilnius

Įmonės kodas: 300561278

PVM kodas: LT100008891011

A/S: LT307044060005482871 B/K: 70440, AB SEB bankas

 1. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 2. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti dalyvio numerį, prie kurio pritvirtintos laiko matavimo elektroninės mikroschemos. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 3. Elektroninės mikroschemos vienkartinės, todėl jų grąžinti organizatoriams nereikės.
 4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 6. Renginio metu draudžiama trasoje bėgti su bet kokiu gyvūnu.
 7. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 8. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos.
 9. „Eurovaistinės Kalėdinio bėgimo“ rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.
 10. Jūsų pasiektas rezultatas su vardu ir pavarde bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.
 11. Esant „force majeure “aplinkybėms VšĮ Tarptautinis maratonas (šalis) atleidžiamas nuo atsakomybės už “Eurovaistinės Kalėdinio bėgimo” neįvykdymą ir nėra įpareigotas grąžinti rezervacijos mokesčių, jeigu renginys neįvykdytas dėl aplinkybių, kurių šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti registracijos metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

VII. APDOVANOJIMAI

 1. Bėgimo nugalėtojams ir prizininkams bus įteikti „Eurovaistinės Kalėdinio bėgimo“ diplomai ir atminimo taurės.
 2. Visi dalyviai turės galimybę atsispausdinti dalyvio diplomą. Bėgsiantieji su laiko matavimo kortele, savo diplome matys ir distancijoje sugaištą laiką.
 3. Visiems pasiekusiems pasirinktos distancijos finišą bus įteikta dalyvio atminimo medalis.

VIII. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

iki 12.31 01.01- 10.31* 11.01-11.30 12.01-12.19 12.20
12 km 10 EUR 15 EUR 19 EUR 25 EUR 30 EUR
6 km 8 EUR 12 EUR 15 EUR 19 EUR 25 EUR
3 km 6 EUR 9 EUR 12 EUR 15 EUR 20 EUR
Nykštukų bėgimas 3 EUR 4 EUR 5 EUR 6 EUR 7 EUR

*Visi dalyviai užsiregistravę iki 10.31 gaus vardinius numerius (išskyrus „Nykštukų bėgimo“ dalyvius).

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

IX. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai gali registruotis interneto puslapyje www.kaledinisbegimas.lt iki gruodžio 19 dienos. Gruodžio 20 d. registracija bus vykdoma varžybų centre numerių atidavimo vietoje , renginio dieną bus galima registruotis renginio vietoje esančiame informaciniame centre. Naujų dalyvių registracija stabdoma iki pasirinktos distancijos starto likus pusvalandžiui.
 2. Nepilnamečiai dalyviai numerių atsiėmimo metu turės pateikti atspausdintą ir pasirašytą tėvų sutikimą.
 3. Atsiimti kito dalyvio numerį bei dalyvio krepšelį galima tik pateikus dalyvio, už kurį atsiimama, asmens dokumento kopiją.
 4. Dalyvis, tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
 5. Dalyvio krepšelio turinį tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po renginio nebeatiduodamas.

X. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“, juridinio asmens kodas: 300561278, buveinės adresas: Savanorių pr. 22 (301-2 kab.), Vilnius, tel. +37064732998, el. p. info@kaledinisbegimas.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.

2. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ taip pat yra interneto svetainės www.kaledinisbegimas.lt valdytojas.

3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą www.kaledinisbegimas.lt svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:

 • 3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
 • 3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
 • 3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.

5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.kaledinisbegimas.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.

6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.

7. Dalyvio duomenys saugomi:

 • 7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;
 • 7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;
 • 7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.

8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.

9. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@kaledinisbegimas.lt

10. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles.