Nuostatai

Distancijos

 • 12 km
 • 6 km
 • 3 km
 • 300 m Nykštukų bėgimas

Registracijos mokesčiai

iki 2022.10.31 11.01 – 11.30 12.01 – 12.07 12.08 – 12.10
12 km 19 EUR* 26 EUR 33 EUR  40 EUR
6 km 15 EUR* 20 EUR 25 EUR  30 EUR
3 km 10 EUR* 15 EUR 20 EUR  25 EUR
Nykštukų bėgimas 5 EUR 6 EUR 8 EUR  10 EUR

*Iki 2022.10.31 užsiregistravę dalyviai gauna vardinius numerius.

 • Registracijos duomenų keitimas vykdomas iki Lapkričio 30 d. 23:59:00 val. Keisti galima tik užsiregistravusio dalyvio duomenis, t.y. duomenys nekeičiami į kito asmens, registracija negali būti perrašoma kitam dalyviui. Keičiant distanciją į didesnę taip pat turi būti sumokamas skirtumas tarp sumokėtos sumos ir pasirinktos distancijos registracijos mokesčio keitimo dieną. Paslaugos mokestis 10 EUR.
 • Registraciją galima perkelti į kitų metų “Kalėdinį bėgimą”. Registracijos perkelimas gali mas iki Lapkričio 30 d. 23:59:00 val. Paslaugos mokestis 10 EUR.

 

DALYVIŲ PAKETAI

Informacija bus patikslinta artimiausiu metu.

GREIČIAUSIOS KOMANDOS IR ĮMONIŲ TAURĖS

„Greičiausios komandos taurė“ – tai komandinės varžybos, kurių metu išaiškinama greičiausia bėgimo komanda.

„Įmonių taurės“ metu išaiškinama daugiausiai kilometrų Eurovaistinės Kalėdinio bėgimo metu surinkusi įmonė.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“, juridinio asmens kodas: 300561278, buveinės adresas: Savanorių pr. 22 (301-2 kab.), Vilnius, tel. +37064732998, el. p. info@kaledinisbegimas.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.

2. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ taip pat yra interneto svetainės https://manobegimas.lt/event/46 valdytojas.

3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą www.kaledinisbegimas.lt svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:

 • 3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
 • 3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
 • 3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.

5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu https://manobegimas.lt/event/46. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.

6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.

7. Dalyvio duomenys saugomi:

 • 7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;
 • 7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;
 • 7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.

8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.

9. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@kaledinisbegimas.lt

10. Esant saugumo pokyčiams šalies viduje, registracijos perkeliamos į virtualaus bėgimo formatą.

11. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos. Organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles.